FAQ

Na tržištu BiH broj benzinskih stanica se kreće oko 60. Razlog za fluktuaciju je kontinuirano širenje mreže, ali i proces rekonstrukcije benzinskih stanica zbog kojih stanice budu privremeno zatvorene.
Energopetrol kontinuirano razvija svoju maloprodajnu mrežu kroz kapitalna ulaganja te unapređenje kvalitete usluga. Uz prodaju motornih goriva, Energopetrol benzinske stanice pružaju široku mogućnost opskrbe robom široke potrošnje te pružaju dodatne usluge prilagođene zahtjevima i potrebama kupaca.

U 2016. godini ponuda na maloprodajnim mjestima obogaćena je dodatnim prodajnim programom prehrambenih artikala čime je kupcima omogućena brza i povoljna kupovina namirnica u bilo kojem trenutku, a uveden je i novi koncept Fresh Corner čije će se širenje nastaviti i u narednom periodu.
Cijena barela nafte na svjetskom tržištu ne uzima se kao parametar za utvrđivanje maloprodajnih cijena na našem tržištu, već se uzima prosječna cijena derivata na mediteranskom tržištu. No, kretanje cijena nafte neposredno utječe i na kretanje cijena derivata pa tako i na cijene na tržištu Mediterana.
S obzirom na veličinu i kompleksnost kompanije te široki spektar aktivnosti kojima se bavimo, potrebni su nam zaposlenici različitih profesija i obrazovanja. Svjesni smo da se svaka priča o uspješnoj kompaniji temelji na radu, poduzetnosti i kreativnosti zaposlenika. Bit ulaganja jeste ne ulagati samo u tehnologije i inovacije, nego i u sisteme za razvoj kompetencija koji će stvoriti okruženje u kojem će svaki pojedinac imati priliku da iskaže svoje talente, umijeća i ideje.

Energopetrol od svojih zaposlenika traži maksimalno zalaganje, preuzimanje inicijative, prilagođavanje promjenama, donošenje odluka, saradnju i rad u timu, brzu razmjenu informacija, povjerenje, poštivanje kupaca, dobavljača, kolega, prihvaćanje odgovornosti i učešće u zajedničkim akcijama, praćenje radne uspješnosti.

Najvažnija dužnost naših menadžera je da omoguće maksimalan razvoj i korištenje ljudskih potencijala kao najvažnijeg resursa i izvora konkurentske prednosti Energopetrola.
Svi aktuelni oglasi dostupni su na ovoj stranici u dijelu Karijera, a sva pitanja vezana za mogućnost zaposlenja u Energopetrolu možete uputiti na: ljudski.resursi@energopetrol.ba