Politika privatnosti podataka

Poštovani posjetioče!

Molimo Vas da pažljivo pročitate sljedeće pojedinosti o našem poslovanju:

Zaštita podataka

Zaštita ličnih podataka koje ste nam dostavili je od ključne važnosti za ENERGOPETROL. Bilo kakva vrsta podataka koje je ENERGOPETROL primio putem Interneta se zaštićuje na isti način na koji bi se zaštitili podaci dobijeni nekim drugim putem.
ENERGOPETROLa postupa sa ličnim podacima koji su joj dostavljeni tokom korištenja bilo kog vebsajta u skladu sa važećim pravnim propisima o zaštiti ličnih podataka i objavljivanju informacija od javnog značaja.
U slučaju da, slobodnom voljom, date bilo kakve lične podatke ENERGOPETROLU, dajete i svoju saglasnost da ENERGOPETROL može unijeti i koristiti te podatke u svrhu određene transakcije i tokom trajanja iste.

Bilješka podataka

Od vas se ne traži da date svoje lične podatke da biste mogli da proučite podatke sa vebsajta. Međutim, neki servisi (kao što je javljanje na oglas za posao), mogu se koristiti jedino ukoliko date lične podatke (poput imena i adrese). U takvim slučajevima, ENERGOPETROL će vas obavijestiti, prije bilješke vaših podataka, o pravilima postupanja sa podacima, kao što će i prethodno tražiti vašu dozvolu za postupanje sa podacima. Datu saglasnost možete povući u bilo kom trenutku.

ENERGOPETROL će povremeno koristiti sljedeće automatski generisane podatke, koji ne sadrže lične podatke,a u svrhu tehničkog vođenja vebsajta:

 • Adresu internet protokola kompjutera (IP adresa)
 • Ime domena (URL)
 • Podatke za pristup
 • Datoteku o upitima klijenta (ime datoteke i URL)
 • HTTP kod za odgovor
 • Podatke sa vebsajta sa kog je izvršen upit
 • Količinu bitova tokom posjete
 • Datum posjete
 • Podatke o posjećenim stranama, ili
 • Ime korištenog pretraživača

U nekim slučajevima ćemo koristiti anonimne „kukije“ (eng. cookie – kompjuterska datoteka koja sadrži podatke o korisniku) radi optimalizacije vebsajta po preferencama korisnika.

Upotreba i prijenos podataka

U slučaju da ENERGOPETROL namjerava da upotrebi podatke koje ste dali u neku drugu svrhu koja je drugačija od prvobitne svrhe bilješke podataka, ENERGOPETROL će o tome obavijestiti podnosioca podataka kako bi prethodno obezbjedila Vašu saglasnost za takav postupak, a dozvoliće i mogućnost da istu povučete u bilo kom trenutku.
ENERGOPETROL ne vrši prijenos bilo kakvih ličnih podataka kojima operiše bilo kojoj trećoj strani bez prethodne saglasnosti podnosioca podataka, osim ako takav prijenos nije predviđen pravnim propisima.

ENERGOPETROL ima pravo da koristi podatke i informacije koje ste mu dali u svrhe sadržane u sljedećem spisku, ali na koje ENERGOPETROL nije ograničen:

 • Istraživanje tržišta, analiza tržišta
 • Analiza navika korisnika
 • Sakupljanje statistike o posjetiocima
 • Organizovanje besplatnih izvlačenja nagrada i drugih lutrija
 • Pružanje informacija o novim proizvodima i uslugama
 • Pružanje informacija o akcijama
 • Obrada žalbi korisnika
 • Obrada narudžbi

ENERGOPETROL sve podatke o osobi, ličnim podacima i poslovnim odnosima svojih korisnika sa ENERGOPETROLOM tretira kao povjerljive informacije. Razriješenje od obaveze upravljanjem povjerljivih informacija može dati samo podnosilac podataka.

Sigurnost obrade podataka

U svrhu izbjegavanja neovlaštene upotrebe ličnih podataka kojima raspolaže ENERGOPETROL i zloupotrebe takvih podataka, naša firma je preduzela opsežne tehničke i operativne bezbjedonosne mjere. Naše sigurnosne procedure se redovno kontrolišu i unapređuju u skladu sa tehnološkim napretkom.

Informacije

Na osnovu Vašeg pismenog zahtjeva ENERGOPETROL Vas obavještava o postupanju sa Vašim ličnim podacima.
Upozoravamo Vas da sa vebsajta ENERGOPETROLA možete imati pristup i vebsajtovima drugih kompanija i organizacija. ENERGOPETROL  ne odgovara za sadržaj i tačnost podataka na tim vebsajtovima, kao ni za bezbjednost Vaših podataka. U slučaju da koristite te vebsajtove preporučujemo Vam da se detaljno upoznate sa politikom zaštite podataka organizacija kojima pripadaju ti vebsajtovi.