Održana XIV Skupština
02/07/2012

Održana XIV Skupština dioničara Energopetrola d.d. Sarajevo

Dana 29.06.2012.godine održana je 14. Skupština dioničara društva Energopetrol d.d. Sarajevo. Na Skupštini dioničara usvojen je i Izvještaj o poslovanju društva Energopetrol za 2011. godinu sa pratećim dokumentima koji čine: Finansijski izvještaj, Izvještaj vanjskog revizora, Izvještaj Odbora za reviziju i Izvještaj o radu Nadzornog odbora.

 

Skupština dioničara je također razriješila postojeće i imenovala nove članove Nadzornog odbora Energopetrol d.d..
 
Na Skupštini dioničara jednoglasno je usvojena odluka o nastavku poslovanja društva Energopetrol Sarajevo, unatoč iskazanom akumuliranom gubitku iznad visine kapitala u iznosu od 43 miliona KM. Osnov donošenja ovakve odluke je taj što društvo Energopetrol ima stabilan i jak novčani tok, pristup dodatnim sredstvima i podršku vlasnika što pruža osnovu za održivu budučnost i implementaciju strategije rasta i stabilnosti poslovanja.

Prisutni dioničari i punomoćnici dioničara na 14. Skupštini dioničara društva Energopetrol nisu prihvatili prijedlog Nadzornog odbora o načinu pokrića gubitka, nego je naloženo Nadzornom odboru da u roku od tri mjeseca dostavi novi prijedlog koji će sadržavati efikasniji i brži način pokrića nastalog gubitka .

14. Skupština dioničara Energopetrol d.d. Sarajevo je održana u veoma korektnoj atmosferi, praćena pozitivnim stavom i potpomognuta progresom pregovora između Vlade Federacije BiH i INA/MOL Konzorcija u zadnjih par sedmica, te izraženom spremnošću za rješavanjem svih otvorenih pitanja, kao i pronalaskom najboljih mogućih rješenja za održivu budućnost Energopetrol d.d. Sarajevo i zajedničkim opredjeljenjem za dalji uspon i prosperitet društva.