Obavještenje dioničarima Energopetrola d.d. Sarajevo

ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

Ul. Azize Šaćirbegović 4-b u Sarajevu

 Na osnovu odredbi člana 230. i 232. Zakona o privrednim društvima (Sl. novine FBiH broj: 81/15), te Odluke Nadzornog Odbora Energopetrol d.d. Sarajevo o sazivanju 32. vanredne Skupštine dioničara broj: NO-105-6/22 od 19.12.2022.godine, Nadzorni odbor Energopetrol d.d. Sarajevo objavljuje:
 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU 32. (VANREDNE) SKUPŠTINE

DIONIČARA DRUŠTVA
 

Obavještavaju se dioničari Energopetrol d.d. Sarajevo, da će se dana 20.1.2023.godine (petak) održati 32. (vanredna) Skupština dioničara Energopetrol d.d. Sarajevo sa početkom u 11,00 sati, u poslovnim prostorijama Energopetrol d.d. Sarajevo, ulica Azize Šaćirbegović 4-b u Sarajevu.

Obavještenje o sazivanju i dnevnom redu Skupštine Energopetrola d.d. Sarajevo možete pronaći ovdje.