Obavještenje dioničarima Energopetrol d.d.

Na osnovu odredbi člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima ( Sl. novine FBiH broj: 81/15), i Odluke Nadzornog Odbora Energopetrol d.d. Sarajevo o sazivanju 26 vanredne Skupštine dioničara broj: NO-89-05/19 od 04.03.2019.godine, Nadzorni odbor Energopetrol d.d. Sarajevo objavljuje;
 

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU 26 (VANREDNE) SKUPŠTINE
DIONIČARA DRUŠTVA 

 

 

Obavještavaju se dioničari Energopetrol d.d. Sarajevo, da će se dana 25.03.2019.godine (ponedjeljak) održati 26 (vanredna) Skupština dioničara Energopetrol d.d. Sarajevo, sa početkom u 10,00 sati. 

Skupština će se održati u poslovnim prostorijama Energopetrola d.d. Sarajevo, ulica Azize Šaćirbegović 4-b u Sarajevu. 


Dnevni red Skupštine