Obavještenje dioničarima Energopetrol d.d.

Na osnovu odredbi člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima ( Sl. novine FBiH broj: 81/15), i Odluke Nadzornog Odbora Energopetrol d.d. Sarajevo o sazivanju 25 vanredne Skupštine dioničara broj: NO-87-04/18 od 09.11.2018.godine, Nadzorni odbor Energopetrol d.d. Sarajevo objavljuje;
 

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU 25 (VANREDNE) SKUPŠTINE
DIONIČARA DRUŠTVA 

 

Obavještavaju se dioničari Energopetrol d.d. Sarajevo, da će se dana 27.11.2018.godine (utorak) održati 25 (vanredna) Skupština dioničara Energopetrol d.d. Sarajevo, sa početkom u 10,00 sati.
 
Skupština će se održati u poslovnim prostorijama Energopetrola d.d. Sarajevo, ulica Maršala Tita br. 36/VI u Sarajevu.

Dnevni red Skupštine