Upravljačka struktura

Kompanijom upravlja Uprava Društva na čelu sa predsjednikom Uprave.

Ante Aralica, predsjednik Uprave / Direktor Društva

Slavko Sić, član Uprave / Izvršni direktor za maloprodaju

Dragan Duspara, član Uprave / Izvršni direktor za financije