Upravljačka struktura

Kompanijom upravlja Uprava Društva na čelu sa predsjednikom Uprave.

Slavko Sić, predsjednik Uprave / Direktor Društva

Raisa Ratković, članica Uprave / Izvršna direktorica za financije

Marijana Rajić, članica Uprave / Izvršna direktorica za maloprodaju