Upravljačka struktura

Kompanijom upravlja Uprava Društva na čelu sa predsjednikom Uprave.

Slavko Sić, predsjednik Uprave / Direktor Društva / Izvršni direktor za maloprodaju

Raisa Ratković, članica Uprave / Izvršna direktorica za financije