Profil kompanije

Energopetrol d.d. je jedna od vodećih kompanija za trgovinu naftom i naftnim derivatima na tržištu Bosne i Hercegovine sa tradicijom poslovanja dugom 70 godina, prepoznatim brandom i ugledom. Kompanija je osnovana 1947. pod imenom Jugopetrol Sarajevo, te je kroz godine poslovanja prošla kroz više organizacijskih promjena. Od 2004. godine rješenjem Kantonalnog suda kompanija mijenja naziv u Energopetrol, a vlasnička struktura registrirana je kako slijedi:
 
  1. INA Industrija nafte d.d. Zagreb  67%
  2. Vlada Federacija Bosne i Hercegovine  22%
  3. Ostali dioničari prema listi dioničara koja čini sastavni dio rješenja 11%
Energopetrol zajedno sa Holdinom nastupa na tržištu Bosne i Hercegovine kao najveća mreža benzinskih stanica u zemlji sa oko 105 benzinskih stanica.

Kroz svoju moderno uređenu i obnovljenu maloprodajnu mrežu, Energopetrol d.d. Sarajevo nudi proizvode i usluge najvišeg standarda kvalitete nastavljajući graditi odnos povjerenja sa svojim kupcima koji su fokus poslovanja kompanije.
Ukupan broj zaposlenih u Energopetrolu se kreće oko 800. Kompanija teži zapošljavanju visokomotiviranih, proaktivnih ljudi koji žele biti dio pozitivnih promjena i doprinositi postizanju ciljeva kompanije u izazovnom okruženju u kojem posluje.
Kao jedna od najvećih kompanija u Bosni i Hercegovini, Energopetrol prepoznaje važnost ulaganja u zajednicu u kojoj posluje te je veoma aktivno uključena u različite aktivnosti koje doprinose razvitku društva u cjelini.

Sponzorsko-donacijskim aktivnostima nastoji pružiti pomoć i podršku djeci i mladima, osobama s posebnim potrebama, naučnim, inovativnim i kulturnim projektima, projektima koji doprinose zaštiti i unapređenju zdravlja i okoliša, sportskim udruženjima te projektima važnim za lokalne zajednice u kojima djeluje.

Kompanija osigurava da su sve poslovne aktivnosti koje obavlja u skladu sa najvišim standardima sigurnosti, kvaliteta i zaštite okoliša provodeći redovne procedure kontrole na svim nivoima. Energopetrol je opredijeljen za održivi razvoj, razvijajući svoj biznis u skladu sa visokim standardima kvaliteta i odgovorna prema okolišu, radnicima, klijentima i zajednici u kojoj posluje. 

ENERGOPETROL D.D.
Maršala Tita 36
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Poslovne banke i uplatni računi Energopetrol d.d. Sarajevo

Račun broj:
  1. UNICREDIT BANKA D.D. SARAJEVO 3389002208033902
  2. RAIFFEISEN BANKA DD SARAJEVO 1610000000290041
  3. PRIVREDNA BANKA DD SARAJEVO 1011010000473784