Profil kompanije

Energopetrol d.d. je jedna od vodećih kompanija za trgovinu naftom i naftnim derivatima na tržištu Bosne i Hercegovine sa tradicijom poslovanja dugom 70 godina, prepoznatim brandom i ugledom. Kompanija je osnovana 1947. pod imenom Jugopetrol Sarajevo, te je kroz godine poslovanja prošla kroz više organizacijskih promjena. Od 01.02.2018. rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH vlasnička struktura registrirana je kako slijedi:
 
  1. INA Industrija nafte d.d. Zagreb  88,65%
  2. Vlada Federacija Bosne i Hercegovine  7,60%
  3. Ostali dioničari prema listi dioničara koja čini sastavni dio rješenja 3,75%
Energopetrol zajedno sa Holdinom nastupa na tržištu Bosne i Hercegovine kao najveća mreža benzinskih stanica u zemlji sa oko 105 benzinskih stanica.

Kroz svoju moderno uređenu i obnovljenu maloprodajnu mrežu, Energopetrol d.d. Sarajevo nudi proizvode i usluge najvišeg standarda kvalitete nastavljajući graditi odnos povjerenja sa svojim kupcima koji su fokus poslovanja kompanije.
Ukupan broj zaposlenih u Energopetrolu se kreće oko 500. Kompanija teži zapošljavanju visokomotiviranih, proaktivnih ljudi koji žele biti dio pozitivnih promjena i doprinositi postizanju ciljeva kompanije u izazovnom okruženju u kojem posluje.
Kao jedna od najvećih kompanija u Bosni i Hercegovini, Energopetrol prepoznaje važnost ulaganja u zajednicu u kojoj posluje te je veoma aktivno uključena u različite aktivnosti koje doprinose razvitku društva u cjelini.

Sponzorsko-donacijskim aktivnostima nastoji pružiti pomoć i podršku djeci i mladima, osobama s posebnim potrebama, naučnim, inovativnim i kulturnim projektima, projektima koji doprinose zaštiti i unapređenju zdravlja i okoliša, sportskim udruženjima te projektima važnim za lokalne zajednice u kojima djeluje.

Kompanija osigurava da su sve poslovne aktivnosti koje obavlja u skladu sa najvišim standardima sigurnosti, kvaliteta i zaštite okoliša provodeći redovne procedure kontrole na svim nivoima. Energopetrol je opredijeljen za održivi razvoj, razvijajući svoj biznis u skladu sa visokim standardima kvaliteta i odgovorna prema okolišu, radnicima, klijentima i zajednici u kojoj posluje. 

ENERGOPETROL D.D.
Azize Šaćirbegović br 4-b
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Poslovne banke i uplatni računi Energopetrol d.d. Sarajevo
  1. UNICREDIT BANKA D.D. SARAJEVO 3389002208033902
  2. RAIFFEISEN BANKA DD SARAJEVO 1610000000290041
  3. INTESA SANPAOLO BANKA DD SARAJEVO 1549212005079138