Nabava

Energopetrol d.d. Sarajevo sve procese nabave neugljikovodoničnih roba i usluga provodi putem pozivnih nadmetanja.

Za sve informacije u vezi sa aktuelnim nadmetanjima, te ostale informacije možete se obratiti na sljedeću e-mail adresu: epnabava@energopetrol.ina.hr.