MOL Gold Europe i Gold Bosnia-Herzegovina kartice

Za kompanije čija mjesečna potrošnja goriva prelazi 200 litara MOL je razvio Gold Europe i Gold Bosnia-Herzegovina kartice koje Energopetrol izdaje svojim kupcima kako bi im omogućili sigurniji, ekonomičniji i praktičniji način kupovine goriva.

Gold Europe kartica

Kartica sa osobnim identifikacijskim kodom (PIN-om) sa kojom imate mogućnost regionalnog prihvata u cijeloj mreži benzinskih stanica MOL Grupe Stoga je Gold Europe kartica prikladno sredstvo plaćanja za poduzetnike koji imaju potrebu za preuzimanjem roba i usluga izvan Bosne i Hercegovine. Dodatne informacije o Gold Europe karticama možete dobiti ovdje.  

Gold Bosnia-Herzegovina kartica 

Korištenje Gold Bosnia-Herzegovina kartice je moguće jedino na mreži benzinskih stanica Energopetrola.

Prednosti Gold Europe i Gold Bosnia-Herzegovina kartica

Velika mreža prihvaćenosti

Kupovina i plaćanje visokokvalitetnih goriva i široke palete omogućena Vam je putem Gold Europe kartice na više od 3200 benzinskih stanica u sklopu MOL mreže u Mađarskoj, Rumunjskoj, Srbiji i Sloveniji; Slovnaft mreži u Slovačkoj, INA i Tifon mreže u Hrvatskoj; MOL, Diesel 24 i Master diesel benzinskim stanicama u Austriji, Energopetrolove mreže i odabranih Holdina pumpi te brzo rastućoj mreži API/IP u Italiji. 

Odgoda plaćanja

Energopetrol fakturiše jednom ili dva puta mjesečno uz odgodu plaćanja, te na taj način smanjuje odljev gotovine Vaše kompanije, smanjuje administrativne troškove, te omogućava transparentan način uvida u troškove goriva.

Mogućnost plaćanja cestarine u Rumuniji i Slovačkoj

Vi birate korisnika kartice 

I to na način da se odlučite koju vrstu kartice želite imati:
  • Kartica koja glasi na registracijsku oznaku
  • Kartica koja glasi na ime i prezime
  • Kartica Garaža
  • Kartica Kanistri

Možete odabrati proizvode i usluge za kupnju 

Prilikom naručivanja Vaše kartice kontrolirate vrstu proizvoda i usluga elektronski postavljenim kodovima proizvoda (utisnutim na kartici), koji će elektronskim putem biti odobreni na benzinskim stanicama, a što Vam nudi mogućnost individualne prilagodbe kartica. 
 

OBRASCI ZA GOLD EUROPE I GOLD BOSNIA-HERZEGOVINA KARTICE: