Gold Prepaid kartica

Za kompanije čija mjesečna potrošnja goriva prelazi 200 litara MOL je pored Gold Europe i Gold Bosina-Herzegovina kartica, razvio i Gold Prepaid kartice koje Energopetrol izdaje svojim kupcima kako bi im omogućili sigurniji, ekonomičniji i praktičniji način kupovine goriva.

Gold Prepaid kartica

Avansna kartica omogućava sigurniji, ekonomičniji i praktičniji način kupovine goriva, plaćanja usluga i roba na benzinskim stanicama.

Karakteristike Gold Prepaid kartice

 •  Mjesečna zbirna faktura;
 • Korištenje kartice je potpuno besplatno, bez godišnjih članarina i naknada za transakciju;
 • Karticu je moguće obustaviti i besplatno zatražiti izdavanje nove;
 • Mogućnost korištenja više vrsta kartica ovisno o potrebama;
 • Mogućnost različitih postavki limita za kartice: dnevni, sedmični, mjesečni, kvartalni ili godišnji limit;
 • Jednom partneru je moguće izdati više kartica;
 • Za svaku karticu je moguće posebno definisati asortiman proizvoda plativih karticom, odnosno asortiman usluga koje se mogu koristiti na račun kartice;
 • Prema Vašim potrebama možete odabrati četiri vrste Energopetrol Gold Prepaid kartice.

Različite vrste kartica prema Vašim potrebama:

 • Gold Prepiad kartica izdana na broj registarskih oznaka
 • Gold Prepiad kartica izdana na ime i prezime nositelja kartice
 • Gold Prepiad kartica Garaža
 • Gold Prepiad kartica Kanistri 

OBRASCI ZA GOLD PREPAID KARTICU