Plin

UNP (plin u bocama, mali spremnici)

UNP kao energent ima izuzetna ekološka svojstva. Njegovom se upotrebom smanjuje pojava kiselih kiša te ublažavaju klimatske promjene. Stoga supstitucija „neekoloških energenata” UNP-om, posebno kod industrijskih potrošača, postaje sve više ne samo trend nego i potreba.

Energopetrol vrši prodaju UNP-a na svojim benzinskim stanicama na području cijele Bosne i Hercegovine

Autoplin

Autoplin je namijenjen za pogon automobila koji imaju ugrađene plinske uređaje, mješavina je propana i butana. Autoplin se svrstava u energent koji najmanje zagađuje okoliš jer sagorijeva bez dima, čađi i neugodnih mirisa. Osim prednosti koje ima u pogledu zaštite okoliša i zdravlja ljudi, prednost korištenja autoplina temelji se i na drugim pogodnostima: visoki oktanski broj, lako isparavanje, lako stvaranje homogenih smjesa i ekonomičnost (niža cijena samog goriva, dulji vijek trajanja motora i katalizatora itd).

Listu Energopetrol benzinskih stanica koje u svom asortimanu nude autoplin možete naći na našem pretraživaču (link na tražilicu) ako odaberete samo opciju ''autoplin''.