Korporativna društvena odgovornost

Korporativna društvena odgovornost

Kao međunarodna kompanija, poštujemo lokalne i nacionalne kulturne vrijednosti i promovišemo saradnju i razmjenu znanja, informacija, kao i najboljih iskustava MOL Grupe. Naši osnovni ciljevi podrazumijevaju i riješenost da osiguramo ravnopravnost, mogućnost konstantnog učenja, kao i sigurno radno mjesto za radnike MOL-a.

Društveni investicioni programi

Mi vjerujemo da je jedan od ključeva našeg uspjeha spoj međunarodnog iskustva i lokalne ekspertize. Poštujemo lokalne i nacionalne kulturne vrijednosti i promovišemo saradnju i razmjenu znanja, informacija, kao i najboljih iskustava MOL Grupe. Naši osnovni ciljevi podrazumijevaju i rješenost da osiguramo ravnopravnost, mogućnost konstantnog učenja, kao i sigurno radno mjesto za zaposlene u MOL-u. U kontaktu sa lokalnim zajednicama, činimo sve da postanemo pouzdan partner podržavajući javne akcije, važne programe, djecu, kao i talentovane ljude.
Detaljnije

Zaštita životne sredine

Strategijom unapređenja proizvodnje MOL Grupe predviđeno je ulaganje u poboljšanje kvaliteta motornih goriva. Tako MOL doprinosi smanjenju negativnih uticaja na životnu sredinu.
Detaljnije