Kontakt

Sjedište

Energopetrol d.d.
Maršala Tita 36
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33 567 100
Fax: +387 (0)33 567 120
BESPLATNI TELEFON: 080 02 03 13

Poslovni centar Čengić Vila

Fetaha Bećirbegovića 1a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33 727 700

Zahtjevi za donacije i sponzorstva

E-mail: Ep.Donacije@energopetrol.baEp.Sponzorstva@eneregopetrol.ba
Tel: +387 (0)33 723 920

Kontakti za novinare:

Svoje upite možete slati na e-mail: Ep.Pr@energopetrol.ba
tel: +387 (0)33 723 933
fax:+387 (0)33 658 616


Odjel kartičnog poslovanja

Svoje upite možete slati na e-mail: epcard@energopetrol.ba
Tel: +387 33 727 751
Fax: +387 33 727 711