Kontakt

Sjedište

Energopetrol d.d.
Maršala Tita 36
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33 567 100
Fax: +387 (0)33 567 120
BESPLATNI TELEFON: 080 02 03 13

Poslovni centar Čengić Vila
Fetaha Bećirbegovića 1a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33 727 700

Korporativne komunikacije

Korporativne komunikacije planiraju i obavljaju aktivnosti vezane za korporativna sponzorstva i donacije, oglašavanje, izradu kompanijskih štampanih, audio i videomaterijala, kreativnih rješenja, provođenje korporativnih internih i eksternih događanja, poslove protokola i provođenje projekata nastupa na sajmovima, stručnim skupovima i sličnim događanjima u zemlji i inozemstvu te istraživanje tržišta u vezi sa marketinškim komunikacijama.

Korporativne komunikacije pružaju podršku svim organizacijskim jedinicama Društva u provođenju marketinških aktivnosti.

Tel: +387 (0)33 723 933

Zahtjevi za donacije i sponzorstva

E-mail: Ep.Donacije@energopetrol.baEp.Sponzorstva@eneregopetrol.ba
Tel: +387 (0)33 723 933

Kontakti za novinare:

Svoje upite možete slati na e-mail: Ep.Pr@energopetrol.ba
tel: +387 (0)33 723 933
fax:+387 (0)33 658 616


Odjel kartičnog poslovanja

Svoje upite možete slati na e-mail: epcard@energopetrol.ba
Tel: +387 33 727 751
Fax: +387 33 727 711