O kompaniji

O kompaniji

 

 

 

 

 

 

Vizija

Biti vodeća kompanija za distribuciju nafte i naftnih proizvoda izdvajajući se po znanju, odnosu s potrošačima i prihodima bit među vodećim kompanijama u Bosni i Hercegovini, te naftna kompanija koja prepoznatljivim partnerskim pristupom ostvaruje više.

Misija

Stvaranje visokokvalitetnih usluga s markom koja osvaja povjerenje klijenata i potrošača. Cjelokupno poslovanje Energopetrola je zasnovano na poštovanju savremenih tržišnih zahtjeva iz oblasti pružanja usluga koristeći se savremenim tehnologijama i vodeći računa o zaštiti okoliša i društvenoj korisnosti.

Vrijednosti

Da bi se ostvarila vizija i plan misije bio efektivan on mora ponuditi dodatne vrijednosti :

 • usmjeren na tržište
 • realan i ostvariv
 • motivirajući
 • specifičan i jasan
 • razvojno orijentisan
 • da vodi računa o tekućim preferencijama managamenta i vlasnika
 • da ima razvijenu svijest o okolini u kojoj egzistira poduzeće
 • da uredno upravlja resursima kojima raspolaže poduzeće
 • da razvija specifičnu osposobljenost poduzeća
 •  

  Rješenje općinskog suda u Sarajevu br.: 065-0-Reg-08-001074 od dana 30.05.2008.g.

  ID. br: 4200163020002

  PDV br: 200163020002

  Račun broj:

  3389002208033902 • UNI CREDIT BANKA Sarajevo

  1610000000290041 • RAIFFEISEN BANKA dd Sarajevo

  1011010000473784 • PRIVREDNA BANKA dd Sarajevo

   

ENERGOPETROL KROZ SUDSKI REGISTAR

Energopetrol d.d. Sarajevo je vodeća bosanskohercegovačka naftna kompanija sa sjedištem u Sarajevu u Ul. Maršala Tita br. 36. Djelatnost koju obavlja je trgovina motornim gorivom i mazivom koja  sa 64 benzinske pumpe upošljava oko 800 radnika.

12.4.1947.g. Rješenjem Vlade FNRJ osnovano trgovačko preduzeće za promet nafte i naftnih derivata “JUGOPETROL“ Sarajevo, a 1950. se pripaja preduzeću “BOSNA PETROL“ Sarajevo i formiraju  preduzeće za snadbijevanje naftom i naftnim derivatima ,,JUGOPETROL“ Sarajevo.
1973.g. preimenovan u  ,,HENA“ OOUR Marketing Sarajevo,  koja se nakon nekoliko mjeseci kasnije pripaja “ENERGOINVEST“-u Sarajevo. U sklopu RO”ENERGOINVEST“, 31.8.1973.g. osniva se OOUR “ ENERGOPETROL“ Sarajevo sa poslovnicama: Banja Luka,  Bosanski Brod, Mostar, Tuzla-Živinice, Zagreb i predstavništvo Ploče sa skladištima nafte. Osnivanjem SOUR-a ENERGOINVEST 1977.g. dolazi do formiranja RO „ENERGOINVEST ENERGOPETROL“ Sarajevo i tom prilikom poslovnice prelaze u OOUR-e. U ovakvoj formi poslovanja preduzeće ostaje sve do 1990.g. kada se formira Društveno preduzeće „ENERGOPETROL“ sa p.o. Sarajevo.

Društvenopolitička situacija 90-tih godina dovodi do pretvorbe društvenog preuzeća  u dioničko društvo. Statusna promjena je nastala na osnovu odluke o izdvajanju internih dionica i odluke o promjeni stausa preduzeća organizovanjem dioničkog društva u mješovitoj svojini. Iz ovakve organizacione strukture 1991.g. nastaje „ENERGOINVEST ENERGOPETROL“, preduzeće za promet nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa d.d. u mješovitoj svojini sa p.o. Sarajevo.
Ratne 1994. godine, rješenjem Ministarstva Energetike i Industrije RBIH preduzeće „ENERGOINVEST ENERGOPETROL“ d.d. sa p.o. Sarajevo pripojeno je preduzeću „ENERGOINVEST“d.d. sa p.o. Sarajevo, koji preuzima sva sredstva, prava i obaveze pripojenog preduzeća, održavajući kontinuitet poslovanja.

Promjena naziva i organizacione strukture se nastavlja. 1998 god. osniva se društvo jednog lica pod nazivom „ENERGOINVEST ENERGOPETROL“ d.j.l., Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu ul. Maršala Tita 36. Prema tom rješenju osnivač je „ENERGOINVEST“ d.d. Sarajevo.
Sve promjene koje nastaju u narednom periodu do 2004. god odnose se uglavnom na promjene vrijednosti osnovne glavnice, usklađivanje vrijednosti osnovnog kapitala, kao i promjena lica ovlaštenih za zastupanje, promjena funkcije ovlaštene osobe kod ENERGOINVEST - Energopetrol d.j.l. Sarajevo.

06.05.2004. god. rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu firma je dobila naziv ENERGOPETROL“ d.d. Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu, ulica Maršala Tita 36, a Rješenjem općinskog suda u Sarajevu br.: 065-0-Reg-08-001074 dana 30.05.2008.g. kao osnivači društva su  registrovani:

1. MOL Hungarian Oil and Gas Plc Budimpešta
2. INA Industrija nafte d.d. Zagreb
3. Vlada Federacija Bosne i Hercegovine
4. Ostali dioničari prema listi dioničara koja čini sastavni dio rješenja

 

ENERGOPETROL vlasnička struktura